Wondexperten

Consultatieruimte

Opleidingen

Met het netwerk willen we er voor zorgden dat wonddeskundigen zich kunnen kenbaar maken zodat zorgvragers of verwijzers gemakkelijker toegang vinden tot wondadvies. Het netwerk is toegankelijk voor alle zorgverleners, zowel uit de thuiszorg, woonzorgcentra, instellingen en ziekenhuizen. Het netwerk zal alle informatie verzamelen over de bereikbaarheid van wondexpertise en alle elementen om een degelijke wondbehandeling mogelijk te maken ( opleidingen, kennis, materialen, enz...)