Het genezen van een wonde na een voorval verloopt normaal ongecompliceerd. Soms gebeurt het wel eens dat de wonde blijft vast zitten in een van de wondhelingsfasen en er geen of onvoldoende genezing optreed. In de zorgsector zijn er verschillende actoren betrokken bij de zorg voor cliënten met een complexe of chronische wonde. Met het wondexpertisenetwerk Vlaanderen trachten we deze gespecialiseerde zorgverleners zichtbaar te maken, zodat iedereen met een wondprobleem zo snel mogelijk kan geholpen worden.

 

Wonddeskundigen hanteren  een multidisciplinaire benadering, waarin elke  zorgverlener een specifieke rol vervult.

Op deze website krijg je een mooi overzicht van welke wondprofessionals beschikbaar zijn, hoe je gespecialiseerd advies kan inwinnen en op welke manier jouw wondprobleem aangepakt wordt.

Aarzel dus niet om even al onze pagina's te doorlopen op zoek naar voor jou de meest relevante informatie.

 

Steeds tot uw dienst

Balliu Kristof, verpleegkundig specialist wondzorg